Varför lokalproducerat?

Det finns många fördelar med att välja lokalproducerade livsmedel. Fördelar som bland annat kan vara minskade transportsträckor, tryggare produktion och en stärkt lokal ekonomi.