Vad betyder märkningarna?

KRAV

KRAV-märkningen är uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Det innebär att KRAV uppfyller EU-förordningen för ekologisk produktion men har vissa egna regler utöver denna. Förutom att ha starkare regler inom områdena djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimat har KRAV regler för fiske och slakt, vilket saknas i EU-förordningen.

SVENSKT SIGILL

Grunden i Svenskt Sigill är en uppsättning regler som gården/odlingen måste följa. Svenskt Sigill garanterar att råvarorna och blommorna som bär märket har producerats på svenska kontrollerade gårdar och odlingar. Svenskt Sigill har även en tilläggscertifiering för klimat och en för naturbeteskött.

 

EU:S EKOLOGISKA MÄRKNING

Enligt EU-förordningen ska ekologisk produktion ha som mål att införa ett hållbart förvaltningssystem för jordbruk, bidra till hög grad av biologisk mångfald, respektera naturens system och cykler samt upprätthålla och förbättra kvaliteten på jord och vatten och uppfylla djurskyddskrav. Viktiga faktorer är valet av arter och sorter, fleråriga växtföljder, kretslopp av organiskt material samt odlingsteknik.