Om Producerathär

Producerathär.se är en del av Leaderprojektet UltiMat. Projektets huvudsyfte är att marknadsföra lokal mat till lokalbefolkning och besökare i Östra Skaraborg. Detta skall göras genom att lyfta fram bredden av lokal mat som produceras inom Leader Östra Skaraborgs område. Leader Östra Skaraborg består av sju kommuner, dessa är; Habo, Mullsjö, Tidaholm, Falköping, Hjo, Skövde och Tibro. Projetket UltiMat består av olika delmoment. Det skall startas REKO-ringar i de fem kommuner där det inte funnits REKO-ringar. Denna hemsida skall utvecklas till en levande katalog. En inventering av producenter skall göras. Sist men inte minst skall en marknadsföringskampanj genomföras som lyfter all vår produktion av livsmedel i Östra Skaraborg. 

Projektet UltiMat blev beviljat av jordbruksverket under försommaren 2018. Första etappen i projektet var att arrangera uppstartsmöten för REKO-ringar i de kommuner där dessa inte fanns. Detta genomfördes i etapper under hösten 2018. Administratörerna och pristagarna Victoria Svensson och Annika Gustafsson har varit behjälpliga under denna del av projektet. De har hjälpt till med information och inspiration till nya administratörer i de nystartade ringarna. 

Leader Östra Skaraborg arbetar med landsbygdsutveckling genom projektstöd till projekt på och för landsbygden.